గైడ్లు

ఎక్సెల్ లో ఎక్స్పోనెంట్లను ఎలా ఉపయోగించాలి

ఘాతాంకాలు మరొక సంఖ్య యొక్క శక్తికి పెంచబడిన సంఖ్యను సూచిస్తాయి. "శక్తి" అంటే బేస్ సంఖ్యను ఎన్నిసార్లు గుణించాలి. ఉదాహరణగా, "10-స్క్వేర్డ్" అని కూడా పిలువబడే 10 నుండి రెండవ శక్తికి 10 సార్లు 10 అని అర్ధం. వ్యాపారంలో, వృద్ధి అంచనాలు వంటి చాలా ముఖ్యమైన లెక్కలకు ఘాతాంకాలు అవసరం. మీరు ఆసక్తిగల మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ వినియోగదారు అయితే, మీరు చివరికి ఎక్సెల్ లో ఎక్స్పోనెంట్లను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.

1

మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో మీ వ్యాపార స్ప్రెడ్షీట్ తెరవండి.

2

"పవర్ (సంఖ్య, శక్తి)" ఆకృతిని ఉపయోగించి ఘాతాంకాన్ని పేర్కొనడానికి "పవర్" ఫంక్షన్‌ను ఉపయోగించండి. స్వయంగా ఉపయోగించినప్పుడు, మీరు ప్రారంభంలో "=" గుర్తును జోడించాలి. ఉదాహరణగా, "= శక్తి (10,2)" రెండవ శక్తికి 10 ని పెంచుతుంది.

3

"సంఖ్య ^ శక్తి" ఆకృతిని ఉపయోగించి పవర్ ఫంక్షన్ స్థానంలో ఎక్సెల్ యొక్క "^" సంక్షిప్తలిపిని ప్రత్యామ్నాయం చేయండి. ఉదాహరణగా, "= 10 ^ 2" "= పవర్ (10,2)" వలె పనిచేస్తుంది.