గైడ్లు

ఎక్సెల్ లో పిఐని ఎలా ఉపయోగించాలి

గణిత స్థిరాంకం "పై" వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత మరియు వ్యాసం మధ్య నిష్పత్తిని సూచిస్తుంది. మీ వ్యాపారం కొత్త కార్యాలయ స్థలం యొక్క ప్రాంతాన్ని లెక్కించడం వంటి రేఖాగణిత గణనలను చేయవలసి వస్తే, మీరు పై ఉపయోగించి ఆపరేషన్లు చేయవలసి ఉంటుంది. ఉపరితల వైశాల్యాన్ని లేదా వక్ర ఘనపదార్థాల పరిమాణాన్ని లెక్కించడానికి మరియు త్రికోణమితితో సహా మరింత క్లిష్టమైన గణితానికి కూడా మీరు పైని ఉపయోగించవచ్చు. చాలా మంది పైని 3.14 గా అంచనా వేస్తారు, కాని ఎక్సెల్ పై యొక్క విలువను 15 దశాంశ స్థానాలకు ఖచ్చితమైనదిగా నిల్వ చేస్తుంది.

1

మీ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్‌ను తెరిచి, దాని విషయాలను గణిత సూత్రంగా లేబుల్ చేయడానికి ఖాళీ సెల్‌లో "=" అని టైప్ చేయండి.

2

ఎక్సెల్ ఫార్ములాలో "3.14159265358979" కు సమానమైన "PI ()" అని టైప్ చేయండి.

3

మీ ఫార్ములా యొక్క మిగిలిన భాగాన్ని టైప్ చేయండి. ఉదాహరణకు, 15 అడుగుల వ్యాసార్థంతో వృత్తాకార ప్రాంతం యొక్క చుట్టుకొలతను లెక్కించడానికి, కణంలోకి "* 2 * 15" అని టైప్ చేయండి.

4

సూత్రాన్ని అమలు చేయడానికి "ఎంటర్" నొక్కండి.