గైడ్లు

Linux లో సిస్టమ్ తేదీ & సమయాన్ని ఎలా మార్చాలి

లైనక్స్‌లోని “టైమ్” కమాండ్ ప్రాసెస్ టైమర్ మరియు సిస్టమ్ సమయాన్ని ప్రదర్శించదు. ప్రతిఘటన అయినప్పటికీ, లైనక్స్ “డేట్” కమాండ్ సమయం, అలాగే తేదీని లైనక్స్ బాక్స్‌లో ప్రదర్శిస్తుంది.మీరు తేదీ మరియు సమయాన్ని సెట్ చేయవచ్చు “తేదీ” ఆదేశంతో పాటు “సెట్” స్విచ్‌ను ఉపయోగించి మీ లైనక్స్ సిస్టమ్ గడియారంలో. సిస్టమ్ గడియారాన్ని మార్చడం హార్డ్‌వేర్ గడియారాన్ని రీసెట్ చేయదని గమనించండి. మీరు ఉంచడానికి తేదీ మరియు సమయాన్ని సెట్ చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ గడియారాన్ని హార్డ్‌వేర్ గడియారంతో సమకాలీకరించండి. మీరు లాగ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మరియు మీరు కంప్యూటర్‌ను రీబూట్ చేసినప్పుడు సెట్టింగ్‌లు.

1

ఉబుంటు వంటి గ్రాఫికల్ లైనక్స్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను ఉపయోగిస్తుంటే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌ను ప్రదర్శించడానికి టెర్మినల్ విండోను తెరవండి.

2

ప్రాంప్ట్ వద్ద కింది ఆదేశాన్ని టైప్ చేసి, మీరు సెట్ చేయదలిచిన తేదీ, సమయం మరియు సమయ మండలంతో భర్తీ చేసి, ఆపై “ఎంటర్” నొక్కండి. ఈ ఆదేశం సిస్టమ్ గడియారాన్ని సెట్ చేస్తుంది.

date --set = "గురు ఫిబ్రవరి 14 14:05:15 CST 2014"

3

ప్రాంప్ట్ వద్ద కింది ఆదేశాన్ని టైప్ చేసి, ఆపై “ఎంటర్” నొక్కడం ద్వారా మీ హార్డ్‌వేర్ గడియారాన్ని సమకాలీకరించండి.

hwclock --systohc

హార్డ్వేర్ గడియారం సిస్టమ్ గడియారంతో సమకాలీకరించబడుతుంది మరియు సెట్టింగులు సేవ్ చేయబడతాయి.