గైడ్లు

ఒక ఉత్పత్తిపై ROI ను లెక్కించడానికి Excel ను ఎలా ఉపయోగించాలి

"పెట్టుబడిపై రాబడి" అనేది మీరు పెట్టుబడి పెట్టే డబ్బు మీకు ఎంత ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తుందో అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే ఆర్థిక గణన. ROI ను లెక్కించడానికి మీరు పెట్టుబడి నుండి సంపాదించిన ఆదాయాన్ని మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తంతో విభజిస్తారు. ఉదాహరణకు, మీ కంపెనీ ఒక సంవత్సరం తర్వాత మీకు అదనంగా $ 20,000 సంపాదించే ఉత్పత్తిని కొనుగోలు చేయడానికి, 000 100,000 ఖర్చు చేస్తే, మీ ROI 0.2 లేదా 20 శాతం. సరళమైన, పునర్వినియోగ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్‌షీట్‌ను సృష్టించడం ద్వారా ఉత్పత్తులు లేదా ఇతర రకాల పెట్టుబడుల కోసం మీరు మీ ROI లెక్కలను ఆటోమేట్ చేయవచ్చు.

1

ఎక్సెల్ ప్రారంభించండి.

2

సెల్ A1 లో "పెట్టుబడి మొత్తం" అని టైప్ చేయండి. సెల్ A1 లోని టెక్స్ట్ కంటే కొంచెం పెద్దదిగా ఉండే వరకు కాలమ్ A ని విస్తరించండి.

3

సెల్ B1 లో "పెట్టుబడి నుండి సంపాదించిన డబ్బు" అని టైప్ చేయండి. విస్తృత కాలమ్ B కూడా.

4

సెల్ C1 లో "ROI" అని టైప్ చేయండి.

5

సెల్ A2 లోని మీ మౌస్ క్లిక్ చేయండి. మీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని అనుసరించి "$" అని టైప్ చేయండి. ఉదాహరణకు, మీరు dol 1,000 డాలర్లు పెట్టుబడి పెడితే, "$ 1000" ను నమోదు చేయండి.

6

సెల్ B2 లోని మీ మౌస్ క్లిక్ చేయండి. మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి మించి మీ పెట్టుబడి నుండి ఆర్ధిక లాభం తరువాత "$" అని టైప్ చేయండి.

7

సెల్ C2 లోని మీ మౌస్ క్లిక్ చేయండి. సెల్ C2 లోకి "= B2 / A2" అని టైప్ చేయండి. సూత్రాన్ని అంగీకరించడానికి "చెక్" చిహ్నాన్ని క్లిక్ చేయండి.

8

సెల్ C2 లోని ఫలితాన్ని శాతం ఆకృతికి మార్చడానికి రిబ్బన్‌పై ఉన్న "%" చిహ్నాన్ని క్లిక్ చేయండి.