గైడ్లు

పరిస్థితుల నాయకత్వాన్ని నిర్వచించండి

పరిస్థితుల నాయకత్వం కెన్నెత్ బ్లాన్‌చార్డ్ మరియు పాల్ హెర్సీ చేత అభివృద్ధి చేయబడిన మరియు అధ్యయనం చేయబడిన నాయకత్వ శైలి. ఒక సంస్థ యొక్క నాయకుడు లేదా మేనేజర్ అతను ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అనుచరుల అభివృద్ధి స్థాయికి తగినట్లుగా తన శైలిని సర్దుబాటు చేసినప్పుడు పరిస్థితుల నాయకత్వం సూచిస్తుంది. పరిస్థితుల నాయకత్వంతో, నాయకుడు తన శైలిని మార్చడం నాయకుడిదే, నాయకుడి శైలికి అనుగుణంగా అనుచరుడు కాదు. పరిస్థితుల నాయకత్వంలో, పరిస్థితి ఆధారంగా సంస్థలోని ఇతరుల అవసరాలను తీర్చడానికి శైలి నిరంతరం మారవచ్చు.

చెప్పడం మరియు దర్శకత్వం

చెప్పడం / దర్శకత్వం చేయడంలో, సంస్థ యొక్క నాయకుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మరియు నిర్ణయం తీసుకున్న సంస్థలోని ఇతరులకు తెలియజేయడం. నాయకుడు చాలా ప్రమేయం ఉన్నందున మరియు పని చేస్తున్న ప్రజలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నందున ఈ నాయకత్వ శైలిని మైక్రో మేనేజ్‌మెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నాయకత్వ శైలితో, ఇది చాలా టాప్-డౌన్ విధానం మరియు ఉద్యోగులు తమకు చెప్పినట్లు చేస్తారు.

అమ్మకం మరియు కోచింగ్

నాయకత్వం యొక్క అమ్మకం మరియు కోచింగ్ శైలితో, నాయకుడు ఇప్పటికీ రోజువారీ కార్యకలాపాల్లో చాలా పాల్గొంటాడు. నిర్ణయాలు ఇప్పటికీ చివరికి నాయకుడితోనే ఉంటాయి, అయినప్పటికీ, నిర్ణయం అమలు కావడానికి ముందే ఉద్యోగుల నుండి ఇన్పుట్ అభ్యర్థించబడుతుంది.

ఈ తరహా పరిస్థితుల నాయకత్వంతో, ఉద్యోగులు ఇప్పటికీ పర్యవేక్షించబడుతున్నారు, అయితే ఇది నిర్వహణ పద్ధతిలో కాకుండా కోచింగ్ పద్ధతిలోనే ఉంది. ఈ శైలి సాధారణంగా అనుభవం లేని మరియు ఇంకా నేర్చుకునే వారితో బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది వారి ఆత్మవిశ్వాసం మరియు ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచడానికి ప్రత్యక్ష ప్రశంసలను కలిగి ఉంటుంది.

పాల్గొనడం మరియు మద్దతు ఇవ్వడం

పరిస్థితుల నాయకత్వం యొక్క పాల్గొనే మరియు సహాయక శైలి యజమానులకు లేదా అనుచరులకు మరింత బాధ్యతను ఇస్తుంది. నాయకుడు ఇంకా కొంత దిశను అందిస్తున్నప్పటికీ, నిర్ణయాలు చివరికి అనుచరుడితో ఉంటాయి. అభిప్రాయాన్ని అందించడానికి మరియు పూర్తయిన పనులకు ప్రశంసలు మరియు అభిప్రాయాలతో వారి విశ్వాసం మరియు ప్రేరణను పెంచడానికి నాయకుడు ఉన్నాడు. పరిస్థితుల నాయకత్వం యొక్క ఈ శైలిలో బాగా పనిచేసే వారికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి కాని వాటిని సాధించడానికి విశ్వాసం లేదా ప్రేరణ లేదు.

ఉద్యోగులకు అప్పగించడం

ప్రతినిధి అనేది పరిస్థితులతో కూడిన నాయకత్వ శైలి, ఇక్కడ నాయకుడు ఉద్యోగులతో తక్కువ మొత్తంలో పాల్గొంటాడు. పనులు మరియు వారు తీసుకునే దిశలను ఎన్నుకునే బాధ్యత ఉద్యోగులదే. నాయకుడు దిశ లేదా అభిప్రాయ ప్రయోజనాల కోసం ఇప్పటికీ పాల్గొన్నప్పటికీ, ఇది ఇతర పరిస్థితుల నాయకత్వ శైలులతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంది. ఈ నాయకత్వ శైలితో, ఉద్యోగులు తమ పాత్రను తెలుసుకుంటారు మరియు తక్కువ పర్యవేక్షణతో చేస్తారు.

అభివృద్ధి స్థాయిని పరిశీలిస్తే

అనుచరుడి అభివృద్ధి స్థాయి నాయకుడి పరిస్థితుల నాయకత్వ శైలిని నిర్ణయిస్తుంది. బ్లాన్‌చార్డ్ మరియు హెర్సీ మాతృకను అభివృద్ధి చేశారు, తద్వారా నాయకులు వారి అభివృద్ధి స్థాయి ఆధారంగా ఉద్యోగికి అవసరమైన నాయకత్వ శైలిని సులభంగా నిర్ణయించవచ్చు. అధిక అవసరాలు మరియు తక్కువ అనుభవం ఉన్నవారికి, దర్శకత్వ శైలి అవసరం అయితే తక్కువ అవసరాలు మరియు అధిక సామర్థ్యం ఉన్నవారితో, ప్రతినిధి శైలిని ఉపయోగించవచ్చు.